Anasayfa > Kampanya Hakkında

Ormanİzmir

Kampanya hakkında merak ettiğiniz tüm bilgilere bu sayfadan erişebilirsiniz.

Kampanya Hakkında

Ormanİzmir kampanyasının kapsamı hakkında bilgi verir misiniz?

Ormanİzmir, İzmir’in yerleşim alanlarının çeperindeki ormanlar ve diğer tüm yaşam alanlarıyla uyumlu bir şehir olması için 3,5 milyon TL bağış toplayarak hayat geçirmeyi hedeflediğimiz bir “orman restorasyonu” kampanyasıdır. İzmir’in doğasını ve ormanlarını en iyi koruyan il olarak konumlanmasını sağlamak üzere:

*İzmir’de doğan her bir çocukla eş zamanlı olarak bir ağacın büyümesi,

*İzmir il genelinde İzmirliler’in doğa ve ormanlarla bütünleşeceği 35 “yaşayan park” kurulması,

*İzmir’in tüm park alanlarının yeşil koridorlar aracılığıyla birbirleriyle ve nihayetinde şehrin doğal alanlarıyla bağlanması için çalışacağız.

Kampanyanın valilik makamından izni 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu gereği bankada hesap açtırma usulü şeklinde alınmıştır. Yardımlar, açılan hesaplara havale yoluyla bağış şeklinde kabul edilecektir.

Kampanyanın ilk fidan dikim şenliğinin yeri ve tarihi nedir?
İlk fidan dikim şenliği 8 Aralık Pazar günü Bornova Şeytandere'sinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmirlilerin katılımı ile gerçekleşti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi fidan dikim sahalarını nasıl belirlenmektedir?

Belediyemiz mülkiyetinde olan veya belediyemize tahsis edilmiş ağaçlandırmaya uygun kamu arazilerinde, söz konusu arazinin iklimsel özellikleri ile uyumlu ağaç türleri belirlenip fizibile çalışmaları yapıldıktan sonra dikim sahaları belirlenmektedir.

Ağaçlandırma yapılacak sahalarda hangi tür fidanların dikilmesi planlanmaktadır?
İzmir’in doğal ormanlarının ağaç türleri olan palamut meşesi, kermes meşesi, menengiç, çınar, sandal, defne, incir, badem, ahlat, delice zeytin, dağ çileği, dikilmesi planlanmaktadır.
Kampanya hedeflerinde yer alan İzmirlilerin doğa ve ormanlarla buluşacağı “Yaşayan Park “ alanlarının özellikleri nedir?

*İzmir kent çeperi ve ilçelerde kırsal kalınma, rekreasyonel alan ve doğa koruma ihtiyaçlarının eş zamanlı olarak yürütüleceği EuroPark kriterlerini sağlayan 35 “Yaşayan Park” alanının belirlenecek.

*Her bir alandaki rekreasyonel ve diğer faaliyetlere uygun projelerin planlanması ve uygulanması sağlanacak.

*Yaşayan parklarda ormanların korunması ve orman yangınları konusunda farkındalık çalışmaları düzenlenecek.

*Orman yangınlarına karşı gerekli teçhizatların ve altyapının yangın riski taşıyan yaşayan parklarda konuşlandırılması sağlanacak.   

Kampanya hedeflerinde yer alan kent genelinde park alanlarının “Yeşil Koridorlar” ile birbirine bağlanması ne demektir?

*Konak Meydanı yeşil alanında ve Kültürpark’ta İzmir’in yerel ağaçlarının bulunduğu bir “Ormanİzmir” bölümü oluşturulacak.

*Pilot park ve refüjlerden başlamak üzere tüm park alanlarında doğal ağaç ve bitki türlerinin kullanılacak.

*Şehrin belirli bölgelerinde kalmış olan geleneksel dut ve sarmaşık koridorlarının İzmir genelinde yeniden yaygınlaştırılması ve böylece park alanları arasında yeşil köprüler kurulması sağlanacak.

*Yeşil Altyapı stratejisinin tamamlanması ve bu doğrultuda kent içi parkların önce yaşayan parklara, oradan da kırsal alanlara bağlanması sağlanacak.

Büyük yangında yanan alanlarda ağaçlandırma yapılacak mı?

İlgili kanun uyarınca Orman Genel Müdürlüğü yetki sahasında meydana gelebilecek yangınlar sonrasında ağaçlandırma vb. her türlü müdahale yetkisi ilgili müdürlük tarafından gerçekleştirilebiliyor.

Bununla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Orman Bölge Müdürlüğünün çalışmalarına yardımcı olma, kamuoyu oluşturma, yangın engelleme ve müdahale konularında her türlü desteği verebiliriz.

Bu hususta yasal dayanak 6831 Sayılı Orman Kanununun 57. Maddesi’nin birinci fıkrasında belirtilen; “Orman sahasını artırmak maksadıyla, orman sınırları içinde yangın ve çeşitli sebeplerle meydana gelmiş açıklıklarda, verimsiz, vasıfları bozulmuş ve amenajman planlarında toprak muhafaza karakteri taşımadığı halde muhafazaya ayrılmış orman alanlarıyla, Devlete ait olup orman yetişme muhiti şartları bakımından elverişli olan yerlerde; köy tüzelkişilikleri ve diğer gerçek ve tüzelkişiler tarafından Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülecek planlara göre ağaçlandırma yapılabilir” hükmü uyarınca, Orman Bölge Müdürlüğü’nün izni ve yetkilendirmesiyle, belirlenecek alanların ağaçlandırmasında belediye olarak görev alabilmemiz yasal olarak mümkündür.

Bu konuda Orman Genel Müdürlüğü ile iletişim halindeyiz. Birlikte çalışmaya yönelik olarak motivasyonumuzu kendilerine ilettik. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak talep edildiğinde, yanan sahalarda da destek verme yönünde yüksek bir enerji ve motivasyona sahibiz.

Kampanya süresince ne tür etkinlikler planlanmaktadır?

Ege ormanları çalıştayı, fidan dikim şenlikleri, yaşayan park açılışları, orman yangınları konusunda farkındalık çalışmaları planlanmaktadır.

Kampanya için nasıl gönüllü olabilirim?

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteğe açığız. bilgi@ormanizmir.org mail adresine iletişim bilgilerinizi ve talebinizi göndererek gönüllüler listesine kaydolabilirsiniz. Gönüllü desteğine ihtiyaç olan projeler yaklaştığında e-mail adresiniz üzerinden tarafınıza bilgi verilecek olup size uyan dilediğiniz projeye gönüllü olarak destek olabileceksiniz.

Kampanya ne kadar sürecek?

Kampanya 29.09.2020 tarihine kadar sürecektir.

Kampanyaya katılım koşulları nedir?

Kampanyaya maddi destek sağlayarak ya da gönüllü çalışmalara katılarak destek olabilirsiniz. Herhangi bir şart aranmamaktadır. 

Kampanyanın sosyal medya hesapları var mıdır?

Projeye özel sosyal medya hesapları açılmayacak olup İzmir Belediye’sinin kurumsal sosyal medya hesaplarından ve Başkanımız Tunç Soyer’in sosyal medya hesaplarımızdan iletişim sağlayacağız. 

Gönüllülük Hakkında

Kampanyaya nakdi destek dışında nasıl destek olabilirim?

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteğe açığız. Faaliyet takvimi, kampanya kapsamında belirli aralıklarla paylaşılacak. Takvimde size uyan tarih ve faaliyetleri belirleyip, kampanya ekibine bilgi verdiğinizde kapasite dâhilinde gönüllü desteğinizi sağlayabileceksiniz. Bu destek fidan dikme ve dikilecek alanların düzenlenmesi olabileceği gibi uzmanlığınıza ve motivasyonunuza göre planlama, iletişim vb. faaliyetler de olabilir.

Kampanya için nasıl gönüllü olabilirim?

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteğe açığız. bilgi@ormanizmir.org mail adresine iletişim bilgilerinizi ve talebinizi göndererek gönüllüler listesine kaydolabilirsiniz. Gönüllü desteğine ihtiyaç olan projeler yaklaştığında e-mail adresiniz üzerinden tarafınıza bilgi verilecek olup size uyan dilediğiniz projeye gönüllü olarak destek olabileceksiniz.

Bağış Hakkında

Toplanması hedeflenen bağış tutarı ne kadar?

Bir yıl içinde 3,5 milyon TL bağış tutarına ulaşarak kampanya hedeflerini gerçekleştireceğiz.

Kampanya için en az ne kadar destek verebilirim?

Kampanyaya destek olmak için alt limit 1 adet fidan olup, bedeli 12 TL’dir.

Kampanyaya kredi kartımla bağışta bulunabilir miyim?

Evet, bu web sitesinde yer alan "Bağış Yap" sekmesine girerek kredi kartınızla dilediğiniz tutarda bağış yapabilirsiniz.

Kampanyaya bağışımı nakit olarak yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim?

İzmir Büyükşehir Belediye’sinin ikinci katında yer alan veznelere nakit bağışınızı yapabilirsiniz.

Kampanyaya yurt içinden havale/eft ile bağışımı nasıl yapabilirim?

Kampanyaya aşağıdaki IBAN numarasını kullanarak isim soy isim ve/veya kurum bilgileriniz ile “Rumuz” belirterek dilediğiniz tutarda bağışta bulunabilirsiniz. Havale masrafı alınmayacaktır.
Rumuz: İzmir Küllerinden Doğacak Bağış Kampanyası
Vakıfbank TL Hesabı IBAN: TR61 0001 5001 5800 7309 4186 15
Hesap Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Kampanyaya yurt dışından havale/eft ile bağışımı nasıl yapabilirim?

Kampanyanın döviz hesaplarına aşağıdaki IBAN numaralarıyla, isim soy isim ve/veya kurum bilgileriniz ile “Rumuz” bilgisini belirterek dilediğiniz tutarda bağışta bulunabilirsiniz. Havale masrafı alınmayacaktır.
Vakıfbank Euro hesabı IBAN: TR03 0001 5001 5804 8017 9684 76 SWIFT KODU: TVBATR2A
Vakıfbank Dolar hesabı IBAN: TR79 0001 5001 5804 8017 9684 66 SWIFT KODU: TVBATR2A
Rumuz: İzmir Küllerinden Doğacak Bağış Kampanyası
Hesap Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Kampanyaya SMS ile bağışta bulunabilir miyim?

Evet, kısa bir süre içinde SMS bilgilerimizi web sitemizden yayınlayacağız.

Düzenli ödeme talimatı verebilir miyim? Talimatımda değişiklik yapabilir miyim?

Evet, düzenli ödeme talimatı verebilir ve dilediğiniz zaman değişiklik yapabilirsiniz.

Bağış desteğimin gerçekleştiğini nasıl öğrenebilirim?

Toplanan bağışlarla yapılacak her türlü fidan dikme faaliyeti kamuoyuna duyurulacaktır.

Yaptığım bağış karşılığında makbuz ve belge alacak mıyım?

Evet, bağış makbuzu kesilecek olup e-mail adresinize teşekkür sertifikası gönderilecektir.

Toplu bağış başvurularında kurum/kuruluş/STK ya da kişi isimleri fidan dikme etkinliğinin yapıldığı özel sahalara verilebilir mi?

Tüm destekçilerin isimleri tek bir alanda toplanacak olup tekil, özel isim kullanımları mümkün olmayacaktır.

Kampanyaya bağış yaparak destek olduğumda vergi muafiyetinden yararlanabilir miyim?

Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre, yapılacak bağışların gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilmesi mümkündür.